Monday, December 17, 2018

Al-Imran Ayat 47

3.3.47
Juz:
3,Surah:3.
Surah 3, Ayat 47:


.
Ringkasan tafsir;

Dari ayat sebelum diatas (3.3.45), maka Malaikat memberitahu kepada Maryam bahawa dirinya bakal dikurniakan oleh Allah seorang anak. Maka bertanyalah Maryam, bagaimanakah ia dapat melahirkan anak dengan tidak bersuami ? , pertanyaan ragu-ragu tentang kekuasaan Allah itu adalah kerana perkara ini sudah menjadi luar biasa kerana Maryam akan melahirkan anak tanpa bapa. Dan Allah menjawab melalui bisikan Malaikat bahawa “demikianlah Allah menjadikan apa-apa yang dikehendaki Nya”.


Kejadian Ini akan menjadi iktibar kepada manusia, yang mana Allah berkuasa menjadikan apa saja yang dikehendakk Nya, dan hanya dengan berkata “Jadilah engkau ! maka jadilah ia”, (lihat Surah Yasin ayat 82).  Ini membuktikan kesempurnaan kudrat Allah adanya kuasa penuh mengikut apa yang dikehendaki Nya, menjadi gambaran betapa cepatnya berlaku segala sesuatu yang dikehendaki dengan tidak bertangguh lagi. .


.
[previous] [next] [home]

.
RUJUKAN SUMBER,

Juzuk
3, Surah3   
Terjemahan, 41~50,
[GS] https://sites.google.com/site/warongpanas/1-1/1
Ulasan surah 3;  
[GS]
https://t.co/Kf2lMbI0X8      No comments:

Post a Comment