Sunday, December 16, 2018

Al-Imran Ayat 44

3.3.44
Juz:
3,Surah:3.
Surah 3, Ayat 44:Ringkasan tafsir;

Demikian lah Allah menceritakan dengan berfirman melalui Jibril (Ar Ruhul Amin) kepada Nabi Muhammad, bahawa perkhabaran ghaib kisah yang engkau tidak ketahui dan tidak seorang pun dari kaum mu yang tahu dan tidak ada engkau baca dari kitab dan tidak ada sesiapa yang memberitahu atau mengajarnya kepada mu tetapi ia adalah wahyu daripada Allah yang disampaikan kepada mu, mengenai Maryam dan Zakaria dan perebutan memelihara Maryam oleh Ahli Kitab.

.
[previous] [next] [home]


.
RUJUKAN SUMBER,

Juzuk
3, Surah3 
Terjemahan, 41~50,
[GS] https://sites.google.com/site/warongpanas/1-1/1
Ulasan surah 3;  
[GS]
https://t.co/Kf2lMbI0X8     


No comments:

Post a Comment